تیمچه http://hamso2.mihanblog.com 2020-02-20T16:16:08+01:00 text/html 2010-09-10T07:22:13+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان بابا جان http://hamso2.mihanblog.com/post/24 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/hamso/Pictures/image001.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><a href="http://hamso.shoploger.com/" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;">بچه جان!</div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;">اگر میخواهی بری یه جای باحال</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;">اینجا رو کلیک کن بابا جون</span></div></a></span></div> text/html 2010-08-15T18:16:01+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان تی میل http://hamso2.mihanblog.com/post/23 <div style="text-align: center;"><a href="http://tmailhit.ir/refbanclick.php?link=http://tmailhit.ir&amp;ref=518"><img src="http://tmailhit.ir/images/Baner2.gif" border="0" width="468" height="60"></a></div><!--سیستم افزایش ترافیک تی میل Banner--> text/html 2010-06-04T16:40:51+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان بازارچه اینترنتی http://hamso2.mihanblog.com/post/22 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: -webkit-xxx-large;"><a href="http://hamso.shoploger.com/?cat=3905" target="_blank" title="یک سری بزن ضرر نداره"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">بازارچه&nbsp;</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><b><font class="Apple-style-span" color="#6633FF"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" color="#6633FF"><br></font></b></span></font></b></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><b><font class="Apple-style-span" color="#6633FF"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" color="#6633FF">همه چیز هست در آن</font></b></span></font></b></span></div><div style="text-align: left;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><b><font class="Apple-style-span" color="#6633FF">از بهترین های جهان</font></b></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><b><font class="Apple-style-span" color="#6633FF"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" color="#6633FF">گر کلیک</font></b></span>&nbsp;کنی ببینی</font></b></span></div><div style="text-align: left;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><b><font class="Apple-style-span" color="#6633FF">که حقیقت است میان</font></b></span></div></a></span></font></div> text/html 2010-05-18T02:58:08+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان خانم اینجا چه خبره! http://hamso2.mihanblog.com/post/21 <script src="http://www.412.ir/ads/feed/show_banner.php?AdsID=30416&amp;num=5&amp;percent=20&amp;size=1&amp;direction=1&amp;cat=0&amp;subcat=0&amp;theme=0"></script> text/html 2010-05-18T02:48:07+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان ایران مارکت http://hamso2.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: center;"><br></div><script src="http://www.412.ir/ads/feed/show_banner.php?AdsID=30416&amp;num=20&amp;percent=20&amp;size=2&amp;direction=0&amp;cat=0&amp;subcat=0&amp;theme=0"></script> text/html 2010-05-01T21:02:27+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان زن زیبا http://hamso2.mihanblog.com/post/19 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.frotel.com/ads-reg.php?moarref=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel-group.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="با فروتل همراه شوید-استخدام"></a> <a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel-differernt-goods.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="محصولات متنوع در فروتل"></a><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/free-buy-frotel.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="از فروتل ارزان بخرید"></a><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/crm-frotel.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="فروتل حلقه اتصال خریدار و فروشنده"></a><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/shoping-frotel.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="آسایش و راحتی هدیه فروتل به شما"></a><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel-buy.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="خریدی آسان از فرتل را تجربه كنید"></a><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel-shopping.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="خریدكنید،تخفیف بگیرید و هدیه دیافت نمایید"></a><a href="http://www.frotel.com/ads-reg.php?moarref=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/ozviat.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="پاداش عضویت در سیستم درآمد فروتلی"></a><a href="http://www.frotel.com/ads-reg.php?moarref=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="عضویت در سیستم كسب درآمد فروتل"></a><a href="http://www.frotel.com/ads-reg.php?moarref=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel-5000tman.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="جایزه 5هزار تومانی عضویت سیستم درآمدزای فروتل"></a><a href="http://www.frotel.com/mobile2.php?ob&amp;su&amp;id2=93&amp;id1=25&amp;name1=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%8A&amp;wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/c-host domain.jpg"  width="468" height="60" border="0" alt="عرضه هاست و دومین"></a><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/c-Frotel.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="bazare &nbsp;frotel"></a><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/c-Frotel3.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="بازار بزرك محصولات در فروتل"></a><a href="http://www.mobiledaran.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/asselbling-sony-ericsson.jpg"  width="468" height="60" border="0" alt="sony assembly"></a><a href="http://www.frotel.com/detail.php?ob&amp;su&amp;no&amp;id3=521&amp;wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel4.jpg"  width="468" height="60" border="0" alt="فروش اینترنتی انواع مدل موبایل"></a><a href="http://www.frotel.com/detail.php?ob&amp;su&amp;no&amp;id3=521&amp;wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel4.jpg"  width="468" height="60" border="0" alt="فروش اینترنتی انواع مدل موبایل"></a><a href="http://www.frotel.com/mobile2.php?id2=48&amp;ob=3&amp;su=1&amp;name1=نرم افزار&amp;id1=1&amp;id1=1&amp;name1=%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1&amp;wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/ir-tci.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="كار ، اشتغال و كسب درآمد و پول از طریق موبایل تلفن همراه"></a></div> text/html 2010-05-01T20:21:00+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان پاساژ http://hamso2.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.frotel.com/detail.php?id3=1823&amp;ob=3&amp;su=2&amp;no&amp;wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banners/ps4-2.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="آموزش تصویری فتوشاپ برای عکاسان(به زبان انگلیسی)اصلاح نور و رنگ تصویر"></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.frotel.com/detail.php?id3=1874&amp;ob=3&amp;su=2&amp;no&amp;wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-decorations-in-effect: none; "><a href="http://www.frotel.com/detail.php?id3=1874&amp;ob=3&amp;su=2&amp;no&amp;wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banners/light-1.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="آموزش تصویری حرفه ای ترین نرم افزار ویرایش عکس(به زبان انگلیسی)"></a><a href="http://www.zabancd.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banners/zabancd.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="زبان سی دی دات کام"></a><a href="http://www.toptarin.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banners/toptarin.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="تاپ ترین دات کام"></a><a href="http://www.frotel.com/Marketing.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banners/frotellllllllll.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="محصولات خود را در فروتل بفروشید"></a><a href="http://www.mobiledaran.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banners/mobiledaran.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="موبایل داران دات کام"></a><a href="http://www.jayeze.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banners/jayeze.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="جایزه دات کام"></a><a href="http://www.froblog.ir/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banners/froblogdotir.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="فروبلاگ دات کام"></a><a href="http://www.tala-javaher.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banners/tala-javaher.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="فروش اینترنتی طلا جواهرات"></a><a href="http://www.eledig.ir/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banners/eledig.ir.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="فروش اینترنتی لوازم الكترونیك و دیجیتال"></a><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/frotel-kharid.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="خرید مطمئن و با تخفیف از فروتل"></a><a href="http://www.frotel.com/index.php?wid=7891" target="_blank" dir="rtl"><img src="http://www.eledig.com/banner/safe-buy-frotel.gif"  width="468" height="60" border="0" alt="خرید سریع و راحت از فروشگاه های اینترنتی فروتل"></a></span></a></div> text/html 2010-05-01T19:56:39+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان استخدام خانم و آقا http://hamso2.mihanblog.com/post/17 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><h1 class="titr4" dir="rtl" align="right" style="text-align: center; font-family: 'B Titr', Arial, sans-serif; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; "><font class="Apple-style-span" color="#FFFFCC"><span class="Apple-style-span" style="font-size: xx-large;"><a href="http://www.frotel.com/ads-reg.php?moarref=7891" target="_blank" title="برای کسب اطلاعات کلیک نماید">استخدام در سیستم كسب درآمد از فروتل</a></span></font></h1></span> text/html 2010-04-28T18:09:22+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان زیباتر از دریا http://hamso2.mihanblog.com/post/16 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large; "><p align="center"><span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="5" color="#3333FF">زیباتر از دریا</font></b></span></p><p style="text-align: center; "><font face="Tahoma" size="5" color="#FF0000"><strong>&nbsp;جذاب و&nbsp;<span lang="fa">خواندنی</span></strong></font></p><p align="center" style="line-height: 30px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; "><b><font face="Tahoma" size="5" color="#FF3300">تلفیقی زیبا و تماشایی از عشق و شهرت</font></b></p><p align="center" style="line-height: 30px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; "><b><font face="Tahoma" size="5" color="#3333FF">ما شما را به دنیای زیبای دوست داشتن می بریم</font></b></p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody6"><p dir="rtl" align="center"><b><font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 16pt; ">زیبا و جذاب....احساس و منطق</font></b></p><p dir="rtl" align="center"><b><font face="Tahoma" color="#FF0000" style="font-size: 16pt; ">عشق</font><font face="Tahoma" color="#009933" style="font-size: 16pt; ">&nbsp;و&nbsp;</font><font face="Tahoma" color="#666666" style="font-size: 16pt; ">نفرت</font><font face="Tahoma" color="#009933" style="font-size: 16pt; ">&nbsp;...</font><font face="Tahoma" color="#666666" style="font-size: 16pt; ">خاكستری</font><font face="Tahoma" color="#009933" style="font-size: 16pt; ">&nbsp;و</font><font face="Tahoma" color="#FF0000" style="font-size: 16pt; ">&nbsp;قرمز</font><font face="Tahoma" color="#009933" style="font-size: 16pt; ">....</font></b></p><p dir="rtl" align="center"><b><font face="Tahoma" color="#009933" style="font-size: 16pt; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; font-size: large; line-height: 30px; "><br></span></font></b></p><p dir="rtl" align="center"><b><font face="Tahoma" color="#009933" style="font-size: 16pt; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; font-size: large; line-height: 30px; "><img border="0" src="http://www.payeganltd.com/nabimages/ngoodimages/darya_1.jpg" width="500" height="335"></span></font></b></p><p dir="rtl" align="center"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 30px; font-size: x-large;"><a href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=cd30&amp;s=18557" target="_blank" title="">برای اطلاعات بیشتر و سفارش اینجا کلیک نمائید</a></span></p></span></span> text/html 2010-04-27T18:52:58+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان 1-89 http://hamso2.mihanblog.com/post/8 <iframe border="0" name="link24ir" marginwidth="1" marginheight="1" src="http://www.ads.sellerpayeganltd.com/lnkbxLinks2.aspx?s=18557&amp;sn=forosh.biz&amp;ps=10" frameborder="0" width="430" scrolling="no" height="580" target="_blank"> Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe> text/html 2010-04-27T15:11:38+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان خرید از اینترنت http://hamso2.mihanblog.com/post/9 <p><iframe border="0" name="link24ir" marginwidth="1" marginheight="1" src="http://ads.sellerpayeganltd.com/Banner.aspx?s=18557&amp;codes=&amp;sn=forosh.biz&amp;type=h" frameborder="0" width="468" scrolling="no" height="63" target="_blank"> Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe></p> <p align="center"><font color="#cc33cc" size="6"><strong><em>عرضه جدیدترین</em></strong></font></p> <p align="center"><font color="#cc33cc" size="5"></font>&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#cc33cc" size="5">&nbsp;محصولات در </font></p> <p align="center"><font color="#cc33cc" size="5"></font>&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#cc33cc" size="7"><strong>اینترنت</strong> </font></p> <p align="center"><font color="#cc33cc" size="7"></font>&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#ffff99"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cc6600"><font size="4">خرید از اینترنت صرفه جویی در وقت و هزینه است</font> </font></font></p> <p><iframe border="0" name="link24ir" marginwidth="1" marginheight="1" src="http://ads.sellerpayeganltd.com/Banner.aspx?s=18557&amp;codes=&amp;sn=forosh.biz&amp;type=h" frameborder="0" width="468" scrolling="no" height="63" target="_blank"> Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe></p> <p align="center"><font size="2">برای مشاهده محصولات جدید روی ادامه مطلب کلیک نمایید</font></p> text/html 2010-04-22T02:23:47+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان انسان موفق http://hamso2.mihanblog.com/post/15 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large; "><p align="center" dir="rtl" style="line-height: 36px; "><font face="Tahoma" size="5"><b><span lang="fa">انسان&nbsp;<font color="#FF3300">مو</font><font color="#FF6600">فق</font></span></b></font></p><p align="center" dir="rtl" style="line-height: 36px; "><font face="Tahoma" size="5"><b><span lang="fa">شما هم موفقیت را تجربه كنید</span></b></font></p><p align="center" style="line-height: 36px; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: large; "></span></b></span></font></p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma"><b><p align="center" dir="rtl" style="line-height: 36px; "><a href="http://http://forosh.biz/Detail.aspx?q=scdnab144&amp;s=18557" target="" title=""><img border="0" src="http://www.payeganltd.com/nabimages/ngoodimages/ist2_3583796_praying_4.jpg" width="380" height="254"></a></p></b></font></span><font class="Apple-style-span" face="Tahoma"><b></b></font><p></p></div> text/html 2010-04-16T17:21:16+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان 123 http://hamso2.mihanblog.com/post/14 <P align=center><IMG style="WIDTH: 492px; HEIGHT: 228px" height=264 alt="" hspace=0 src="http://www.zarshop.biz/nabimages/zivimages/mehr_1.jpg" width=538 align=baseline border=0></P><FONT size=4><A title="" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=gold23&amp;s=18557" target=""> <P align=center><FONT size=4>برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید</FONT></P></A></FONT> text/html 2010-04-02T11:09:26+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان توصیه 1 http://hamso2.mihanblog.com/post/6 <P><FONT size=4><STRONG>اگر شما&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=4><STRONG>&nbsp;<FONT color=#6633ff>عرضه کننده محصولی هستید</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#33ff33 size=4><STRONG>از طربق نظریات &nbsp;با تماس بگیرید </STRONG></FONT></P> <P align=left><FONT color=#ff6666 size=4><STRONG>تا محصول شما در این بازارچه </STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT color=#cc9933 size=4><STRONG>قرار بگیرد</STRONG></FONT></P> text/html 2010-04-02T07:17:26+01:00 hamso2.mihanblog.com فرهاد شایان مدیران وبلاگ‌ها و وب سایت‌ها http://hamso2.mihanblog.com/post/2 <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=7>تبادل لینك</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=4><STRONG>اگر تمایل به تبادل لینك با ما هستید روی ادامه مطلب كلیك نمایید</STRONG></FONT></P>